هیئت علمی و کمیته داوران کنفرانس( سخنرانان کلیدی )

صفحه اصلی > هیئت علمی و کمیته داوران کنفرانس( سخنرانان کلیدی )

دبیر علمی کنفرانس

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%B7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D9%BE%D9%88%D8%B1.pngنام و نام خانوادگی : آقای دکتر محمود رضا طهماسب پور 

مقطع تحصیلی  : دکترای تخصصی

(QSاز دانشگاه : مالایا (رتبه 54 دانشگاه های جهان در دانشگاه مهندسی و فن آوری و 5 ستاره در سایت

رشته تحصیلی : علوم کامپیوتر و فن آوری اطلاعات

سمت : تحقیق و پژوهش آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران

مدرس دانشگاه با درجه استادیار دانشگاه علم و فرهنگ وابسته به جهاد دانشگاهی 

رئیس کنفرانسhttp://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg

نام و نام خانوادگی : آقای دکتر مجتبی رضوانی

مقطع تحصیلی :دکترا  

رشته تحصیلی : مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم

سمت : عضو هیات علمی تمام وقت واحد قائمشهر

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B9.jpgنام و نام خانوادگی : آقای مختار اعرابی

مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : مهندسی برق - الکترونیک

سمت : مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

IMGنام و نام خانوادگی : آقای سید مهیار مهدی زاده مقدم

مقطع تحصیلی : دکترای

رشته تحصیلی : مهندسی برق

سمت : مدرس دانشگاه

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%A6%DB%8C.JPGنام و نام خانوادگی : آقای وحدت ناظریان  

مقطع تحصیلی : دکتری

رشته تحصیلی : مهندسی برق

سمت : عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه سراسری مازندران

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%20%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C.jpgنام و نام خانوادگی : آقای  مهرداد احمدی کمر پشتی

مقطع تحصیلی : دکترا

رشته تحصیلی : مهندسی برق قدرت

سمت : استادیار و عضو هیات علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار

نام و نام خانوادگی : آقای  احمد گردون پیرائی  http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%20%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C.jpg

مقطع تحصیلی : دکترا

رشته تحصیلی : مهندسی مخابرات

سمت : مدرس دانشگاه

نام و نام خانوادگی : آقای مهدی صبری  

مقطع تحصیلی : دکترای تخصصی

رشته تحصیلی : مهندسی برق

سمت : استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفا
...............................................................................................................................

نام و نام خانوادگی : خانم بتول آبادی خسرقی

مقطع تحصیلی : دکترای

رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر
.................................................................................................................................
نام و نام خانوادگی : آقای مرتضی شمالی

مقطع تحصیلی : دکترای

رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک
...............................................................................................................................

 

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%B9%DB%8C%D9%88%D8%B6%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C.jpgنام و نام خانوادگی : آقای علی امیری

مقطع تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : میکرو ،نانو

سمت : مدرس دانشگاه  

نام و نام خانوادگی : آقای مسلم نجفی  http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%B9%DB%8C%D9%88%D8%B6%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C.jpg

مقطع تحصیلی : دکترا 
رشته تحصیلی : مکانیک  

سمت : مدرس دانشگاه

نام و نام خانوادگی : آقای محمد امین صلواتی  http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%B9%DB%8C%D9%88%D8%B6%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C.jpg

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکترا 
رشته تحصیلی :  مهندسی مکانیک- طراحی  جامدات   

سمت : مدرس دانشگاه ملایر 

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%B9%DB%8C%D9%88%D8%B6%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C.jpgنام و نام خانوادگی : آقای مهدی رضوانی توکل

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکترا   
رشته تحصیلی :  مهندسی مکانیک

سمت : پژوهشگر

 x نام و نام خانوادگی: آقای سید مرتضی مقیمی  

مقطع تحصیلی : http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%A6%DB%8C.JPGدانشجوی دکترا

رشته تحصیلی : مهندسی برق قدرت

سمت : رئیس هیئت مدیره در عمران Banasazeh

 

 نام و نام خانوادگی: خانم شیرین عباسی

مقطع تحصیلی : http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%A6%DB%8C.JPGدانشجوی دکترا

رشته تحصیلی : نرم افزار

سمت : کارشناس تحلیل نرم افزار

 

  نام و نام خانوادگی: آقای هادی حسین نژاد

مقطع تحصیلی : http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%A6%DB%8C.JPG دکترای

رشته تحصیلی : مهندسی برق -قدرت

سمت : کارشناس ناظر برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق

نام و نام خانوادگی: آقای پیمان لشگری

مقطع تحصیلی : http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%A6%DB%8C.JPG کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک

سمت : مدرس دانشگاه

 نام و نام خانوادگی: آقای محمد ظهور عطار

مقطع تحصیلی : http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%A6%DB%8C.JPG دکترای

رشته تحصیلی : مهندسی برق -قدرت

سمت : مدرس دانشگاه

 نام و نام خانوادگی : آقای صادق نیکبخت ناصر آباد

مقطع تحصیلی : دکترای

رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک
سمت : مدرس دانشگاه