ساختار سازمانی کنفرانس


دبیر علمی کنفرانس
آقای دکتر محمودرضا طهماسب پور ( از دانشگاه مالایا .کوالالامپور، مالزی )
.
رئیس کنفرانس
آقای دکتر مجتبی رضوانی ( هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر )
.
دبیر اجرایی
آقای فرشاد براتی ( رئیس موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان )
.
مسئول دبیرخانه
آقای کریمی راد
.
خانم مقدمی